Overdox

[Android] Tôi đã mua vài thứ trong trò chơi nhưng tôi không nhận được các vật phẩm đó!