Overdox
Overdox mới lạ với bạn?
  - Làm thế nào để tôi bắt đầu chơi?
  - Vàng là gì?
  - Tinh thể là gì?
  - Tiền là gì?
  - Ngôi sao Chiến trận là gì?
  - Tăng cường là gì?

>> Xem tất cả các mục...

Cách Chơi
  - Thức tỉnh Trang bị
  - Làm thế nào để nâng cấp thiết bị của tôi?
  - Tôi có thể xem hồ sơ và thống kê trò chơi của mình ở đâu?
  - Biểu tượng cảm xúc là gì?
  - Tiền thưởng là gì?
  - Thiết bị Hiệu ứng Toàn bộ là gì?

>> Xem tất cả các mục...

Chế độ Giao hữu
  - Về Chế độ Giao hữu
  - Bạn chơi Chế độ Giao hữu như thế nào?

Bạn chơi chế độ trò chơi Trận đối kháng theo đội như thế nào?
  - Chế độ theo đội là gì?
  - Tôi tham gia Chế độ theo đội bằng cách nào?
  - Sảnh đấu của Trận đối kháng theo đội là gì?
  - Tôi thoát Sảnh đấu của Trận đối kháng theo đội bằng cách nào?
  - Trò chuyện trong đội là gì?

[Trận đối kháng theo đội] Trận đấu tử vong
  - Bạn chơi Trận đấu tử vong như thế nào?
  - Dụng cụ tiền là gì?
  - Có gì khác trong Trận đấu tử vong theo Đội?
  - Quái vật Khổng lồ là gì?

Chế độ Đấu trường
  - Chế độ Đấu trường là gì?
  - Chế độ Đấu trường hoạt động như thế nào?
  - Phần thưởng cho Chế độ Đấu trường là gì?
  - Tôi có thể sử dụng Topaz như thế nào?

Thông tin Thùng Đồ
  - Cơ hội Thu được